Pojawiła się niedawno bardzo ciekawa aplikacja - DroneRadar, wydana przez firmę dlapilota.pl prowadzącą też portal o tej samej nazwie. Co istotne, aplikacja jest dostępna za darmo, a przy tym bardzo przydatna ! Mimo iż wasz lot Cheersonem CX-10 nie musi być zgłaszany, to warto zapoznać się z tematem zanim zamówicie duży quadrocopter z gimbalem i kamerą. Opłaca się również znać strefy lotnicze w okolicy, aby wiedzieć dokąd pojechać, żeby odbyć bezpieczny lot.

O aplikacji

Drone Radar na podstawie danych z GPS określa naszą lokalizację i prezentując ją niebieską szpilką na mapie pokazuje nam, czy znajdujemy się w kontrolowanej strefie lotniczej i czy możemy bezpiecznie w niej latać. W tym celu stosowany jest trójkolorowy wskaźnik u góry ekranu, który sygnalizuje prawo do startu quadrocopterem i wykorzystuje te same oznaczenia, co światła drogowe.

m_Screenshot_2016-02-02-20-41-02

Czerwony oznacza zakaz lotów. Najczęściej są to strefy lotnisk wojskowych i obiektów nad którymi latać nie można - np. elektrownie.

Pomarańczowy to strefa kontrolowana, w której musimy uzyskać zgodę na start. Lot zgłasza się telefonicznie określając miejsce, w którym będziemy latać, promień okręgu, w którego zakresie będziemy się trzymać oraz maksymalną wysokość. Należy także podać nasz numer telefonu, pod którym będziemy dostępni w trakcie lotu na wypadek, gdyby przyjmujący zgłoszenie chciałby się z nami skontaktować.

Wreszcie kolor zielony to prawo do latania do wysokości 150m bez konieczności zgłaszania tego faktu. Mimo, iż nie musimy tego robić, jednym z celów aplikacji, poza poinformowaniem nas o tym do kogo należy fragment nieba nad nami, jest umożliwienie nam poinformowania innych o tym, że nasz UAV (ang. Unmanned Aerial Vehicle - Bezzałogowy Statek Powietrzny) znajduje się w powietrzu.

W tym celu wybieramy opcję "Check-in" u góry ekranu. Jeśli jesteśmy w strefie z ograniczeniami (pomarańczowy kolor lampki) to aplikacja zapyta, czy zgłosiliśmy ten fakt odpowiedniemu organowi. Jeśli potwierdzimy, zostaniemy poproszeni o podanie swojego imienia, numeru telefonu oraz typu modelu, którym latamy.

m_Screenshot_2016-02-02-22-27-58

Zatwierdzenie danych spowoduje powrót do widoku mapy i oznaczenie okręgu o promieniu 500m kolorem czerwonym (ostrzeżenie o UAV dla innych użytkowników) oraz wprowadzenie informacji o naszym użytkowaniu przestrzeni powietrznej w bazie programu.

m_Screenshot_2016-02-02-22-28-19

Aktualnie wykonywane operacje lotnicze wprowadzone za pomocą Drone Radar możemy podejrzeć na 3-ciej zakładce - "Operacje UAV". Jeżeli wybraliśmy check-in to będziemy go mogli tutaj właśnie zobaczyć. W przypadku gdyby w okolicy latał ktoś jeszcze, aplikacja wyświetli stosowną informację.

m_Screenshot_2016-02-02-22-26-50

Zgłoszenie lotu np. do wieży kontroli lotów jest, jak już wspomniałem, możliwe drogą telefoniczną. Wybierając drugą zakładkę - "Przestrzeń powietrzna" - możemy podejrzeć w jakich strefach się aktualnie znajdujemy, a także uzyskać informacje o tym, kto za każdą z nich odpowiada, łącznie z numerami telefonów. Upraszcza to znacząco uzyskanie niezbędnego pozwolenia do odbycia lotu.

m_Screenshot_2016-02-02-22-26-41

W moim przypadku po kliknięciu np. w "CTR" pokazuje się następująca informacja:

Screenshot_2016-02-04-17-24-45

Wiele podstawowych informacji jest podanych po kliknięciu w ostatnią zakładkę na dole ekranu - "Info"

m_Screenshot_2016-02-02-22-27-00

Podsumowanie

W moim przypadku Drone Radar był naprawdę ciekawym odkryciem. Nałożenie aktualnych stref na mapę i zestawienie tego z moją lokalizacją od razu pozwala mi stwierdzić, czy coś może mi latać nad głową, czy też nie. Za bardzo przydatną uznałem także możliwość uzyskania informacji o tym, kto jest odpowiedzialny za dany obszar i z kim mogę ustalić potencjalny lot. Nawet jeśli jeszcze nie wykonujecie wysokich lotów to warto mieć pod ręką tą aplikację i zawczasu poczytać o prawach i obowiązkach ciążących na osobach, które są operatorami UAV, czyli mówiąc kolokwialnie - "pilotami dronów".

Uprzedzając pytania - nie, nie zgłaszałem do tej pory żadnego lotu, bo na ogół nie było takiej potrzeby. W tym kontekście staram się nie mądrzyć o tym, na czym za mocno się nie znam. Jak tylko zdobędę takie doświadczenie, obiecuję się nim podzielić. Dzięki za wyrozumiałość !

Pobierz

Android - Google Play
iOS - App Store